ЗОБРАЖЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ НА ПЛАНІ TA KAPTI

ЗОБРАЖЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ НА ПЛАНІ TA KAPTI

Нерівності земної поверхні називають рельефом. Для зображення на плані або карті нерівностей земної поверхі необхідно знати висоту підвищень та глибину понижень земної поверхні. Розрізняють відносну та абсолютну висоти місцевості. Відносна висота – це відстань однієї точки земної поверхні над іншою по вертикалі. Відносну висоту точки на місцевості можна вимірювати за допомогою нівеліра – найпростішого приладу, що нагадує літеру Т. Абсолютна 6исота – це висота місцевості над рівнем Світового океану взятим за позначку 0 м. Для позначення абсолютних висот на планах та картах використовують горизонталі – умов точки з однаковою абсолютною висотою. Напрямок зниження схилу показують короткими рисками – бергштрихами. Абсолютні висоти вершин горбів або гір показують на планах та картах цифрою з точкою. На фізичних географічних картах для унаочнення показників висот та глибин застосовують спосіб фарбування інтервалів між горизонталями. Для висот суходолу використовують відтінки зеленого, жовтого та коричневого кольорів, для глибин океану – відтінки синього. Відповідні кольори з позначками глибин та висот – шкалу висот та глибин – розміщують поруч із рамкою карти.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *