Земельна реформа П. Столипіна

Петро Столипін (1862-1911) – російський державний діяч. Активний захисник самодержавства правління в Росії. Став ініціатором цілої низки реформ, ключовою серед яких була земельна, яка забезпечила стрімкий економічний розвиток Російської імперії.

Причини здійснення:

 • Необхідність вирішення аграрного питання, яке з економічного переросло в політичне.
 • Послаблення конфронтації в суспільстві, відвернення загрози нового революційного вибуху.

Мета:

 • Підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва.
 • Збільшити товарність селянського господарства.
 • Зміцнити ссоціальну опору самодержавства на селі.
 • Вирішити проблему аграрного перенаселення.

Складові реформи:

 • Руйнування селянської “общини” та закріплення за кожним господарем у приватну власність земель, якими він користувався.
 • Надання кредитної допомоги селянам через Селянський земельний банк.
 • Заохочення переселення селян до малозаселених районів Сибіру, Північного Кавказу і Середньої Азії.

Результати реформи: 

 • Упродовж 1907-1915 рр. в індивідуальну власність закріпили зеемлю на Правобережжі – 48% селян, на Півдні – 42%, на Лівобережжі – 16,5%.
 • Селянський земельний банк протягом 1906-1916 рр. продав українським селянам 596,4 тис. десятин землі, переважно поміщицької.
 • На нові землі протягом 1906-1912 рр. виїхало з Наддніпрянщини близько 1 млн. осіб; щоправда, майже чверть повернулися додому.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *