Відбудова в УРСР (України)

Відбудова в УРСР

    Відбудова – період в історії УРСР та СРСР після визволення окупованих у роки Другої сітової війни районів до початку 1950-х років, передбачав відновлення зруйнованого війною промислового потенціалу, соціально-культурної сфери, повернення до мирного життя.

 • 1943 – 1945 рр. Відбудова найбільш життєво важливих об’єктів у міру визволення території.
 • 1946 – 1950 рр. Широкомаштабна відбудова згідно з четвертим п’ятирічним планом.

Особливості відбудови в Україні

 • Значні маштаби відбудовчих робіт (більше ніж у будь-якій іншій країні Європи). Розрахунок лише на власні сили і на ресурси Радянського Союзу, а не на зовнішню допомогу. “Холодна війна” робила неможливе використання західної, перш за все американської фінансової та технічної допомоги. Широке використання для відновлення потужностей промисловості, залучення техніки та обладнання, що отримав СРСР як репарації.
 • Під час відбудови ставка робилась на важку промисловість та енергетику (80% капіталовкладень) за рахунок легкої промисловості, соціальної сфери та сільського господарства (на останнє відводилось лише 7% капіталовкладень).
 • Відбудова здійснювалася централізовано за чітким державним планом.
 • Економіка України відбудовувалася і добудовувалася не як самостійний, замкнутий і самодостатній комплекс, а як частина загальносоюзної економічної системи. Крім того, завдяки розвитку нових промислових центрів за Уралом та Казакстані доля України в загальносоюзному виробництві знизилась на 18% у довоєнній період до 7% у 1945 році.
 • Вагома роль належала адміністративно-командній системі. Саме вона давала в короткий термін мобілізувати і забезпечити і зосередити значні матеріальні та людські ресурси на певних об’єктах.
 • Непропорційно велика роль ідеології, яка знаходлиа свій вияв у широкомаштабних мобілізаційно-пропагандистських заходах: соціалістичних змаганнях, рухах передовиків і новаторів.
 • Ускладнення процесу відбудови голодом 1946 – 1947 рр.
 • Нестача робочої сили, а особливо кваліфікованої, сучасного устаткування і технологій.
 • Широке використання під час відбудовчого періоду праці в’язнів ГУЛАГу і військовополонених (222 тис. осіб, що утримувалися у 23 таборах).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *