Створення раднаргоспів в УРСР (1957 – 1965)

  • 1957 р. Київський (Київщина, Житомирщина, Чернігіщина, Черкащина і Кіровоградщина), Харьківський (Харьківщина, Полтавщина, Сумщина), Львівський (Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська обл.), Вінницький, Волошиловградський (Луганськ), Дніпропетровський, Запорізький, Одеський, Сталінський (Донецьк), Станіславський, Херсонеський адміністративнні економічні райони.
  • 1960 р. Кримський, Черкаський (Черкаська і Кіровоградська) і Полтавський.
  • 1962 р. Замість чотирнадцяти економічних адміністративних районів було створено сім економічних районів: Донецький (Донецька і Луганська обл.), Київськийь(Київська, Житомирська, Черкаська, Чернігівська обл.), Льівський (Львівська, Волинська, Закарпатська, ІваноФранківська, Рівненська обл.), Поільський (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька обл.), Придніпровський (Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська обл.), Харькіський (Харьківська, Полтавська, Сумська обл.), Чорноморський (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кримська обл.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *