Результати і наслідки відбудови

  • Економіка УРСР остаточно перетворилася на складову народно-господарського комплексу СРСР. Було створено 17 нових галузей господарства.
  • Повне відновлення основних галузей економіки УРСР – металургія та енергетика. Україна знову посіла провідне місце серед республік як паливо-енергетична база СРСР, що постачала 1/3 палива, сталі та прокату, 1/2 – чавуну, залізної руди тощо. На початку 1950-х рр. металу вироблялося майже стільки, скільки до війни. На середину 1950-х рр. виплавка сталі та виробництва прокату зросло у два рази, алюмінію – у чотири рази. У той же час відбувається технічне відставання цих галузей від провідних країн світу.
  • Машинобудівна галузь на початку 1950-х рр. виробляла продукції в 1,5 разу більше, ніж у 1940р., хоча виробничі продукції площі скоротилися у два рази, а персонал у три рази. Працювало 1200 підприємств.
  • Прискорений розвиток військово-промислового комплексу.
  • Подальший занепад галузей легкої і харчової промисловості, скорочення їх питомної ваги. Валова продукція землеробства в 1950 р. складала 91,85%, тваринництва – 108% порівняно з 1940 р.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *