Радянізація на західноукраїнських землях у 1944 – 1950-х рр

Складові радянізації:

 • Націоналізація приватної справи
 • Колективізація
 • Індустріалізація
 • Ліквідація УГКЦ
 • Культурна революція
 • Боротьба з ОУН-УПА
 • Рересії і депортація незгодних з існуючим режимом

Особливості:

 • Одночасність процесів відбудови, індустріалізації, колективізації і культурної революції та їх форсовані темпи.
 • Слабкість економічного потенціалу регіону (лише 4% населення було зайнято в промисловості).
 • Майже повна відсутність місцевих спеціалістів інженерно управлінської ланки.
 • Неоднозначне срийняття населенням соціальних перетворень,пасивний і активний (зюройний) опір радянізації.
 • Розвиток регіону був визначений як пріорітетний. Установлювалися спеціальні посади заступника голови уряду УРСР, заступників міністрів. У ЦК КПУ було створено спеціальний відділ у справах західних областей.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *