Передумови створення політичних партій на Україні

  • Прихід до українсього руху молодого покоління діячів, яких не влаштовувало старе культурництво.
  • Загальна тенденція опозиційних рухів у Російській імперії до створення політичних партій7
  • Соціал-економічні зміни другої половини XIX ст. – індустріалізація економіки, пролетаризація,обезземелення селянства, загострення соціальних протиріч і політизація суспільства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *