"Чорна рада" аналіз

Автор: Пантелеймон Куліш.
Рік написання: 1857.
Літературний рід : епос.
Жанр : перший історичний роман в українській літературі (роман-хроніка; історично-пригодницький роман).
Тема : зображення історичних подій у Ніжині 1663 році – доби Руїни.
Ідея : утвердження думки про необхідність національної злагоди українців, про те, що провідною силою для розумної організації українського суспільства є його національна еліта (культурна, освітчена, здатна до мудрого державотворення).
Історичною основою роману “Чорна рада” є події, що відбулися після Переяславської угоди 1654 році. У романі відтворено боротьбу різних груп козацтва за владу після смерті Богдана Хмельницького й найгостріший момент її – обрання нового гетьмана Лівобержної України за участю запорожчів, городового козацтва і трудового люду (селян, ремісників, міщан-“черні”) на так званій чорній раді 17 червня 1663 року у Ніжині.
Головні герої : наказний гетьман Лівобережжя, переяславський полковник Яким Сомко, правобережний гетьман Павло Тетеря, ніжинський полковник Васюта Золотаренко, кошовий гетьман Запорозької Січі Іван Брюховецький, московський князь Гагін, запорозький козак, курінний отаман Кирило Тур; полковник і панотець Шрам (справжнє прізвище Чепурний), його син Петро Шраменко; колишній козак, господар хутора Михайло Черевань, його дружина Меланія та дочка Леся; Божий Чоловік.
Композиція : роман складається з вісімнадцяти частин, у ньому наявні дві сюжетні лінії : головна – політична (вибори гетьмана) і другорядна (любовна). Оригінальний композиційний прийом у творі є образ дороги, якою полковник Шрам та його син їдуть із Правобережної Українина Лівобережну до наказного гетьмана Якима Сомка.
Проблематика твору : боротьба за владу, а фактично – за напрям розвитку українського суспільства й самої України як держави.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *