Основні досягнення української науки (1940 – 1950)

Основні досягнення української науки (кінець 1940-х – початок 1950-х років)

  • Запуск першого експериментального атомного реактора (1946).
  • Створення під керівництом С. Лебедєва першої в Європі та СРСР малої електронно-обчислювальної машини “МЕОМ” (1948-1951).
  • Удосконалення і широке застосування методу автоматичного зварювання металу під флюсом, розробленого під керівництвом Є. Патона. Нова технологія була успішно застосована в ході будівництва першого газопроводу Дашава-Київ (1949) (80% стиків труб було зварено цим методом) та суцільнозварного мосту через Дніпро задовжки понад 1,5 км (1953) (міст ім. Патона в Києві).

Висновок: усі видатні досягнення тогочасної науки і техніки мали місце лише в галузях, що стосувалися воєнного або суміжного виробництва. Інші галузі наукових знань опинились під серйозним ідеологічни тиском, а вчені зазнали репресій.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *