МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ

 • Історичний – дослідження об’єктів природи і суспільства у процесі їх розвитку
 • Математичний – обробка зібраної географічної інформації за допомогою математичних методів
 • Комп’ютерне моделювання – створення та вивчення моделей реальних земних об’єктів та процесів на комп’ютері
 • Системний – розгляд складових частин природних систем
 • Інші

СУТО ГЕОГРАФІЧНІ

 1. Спостереження за навколишнім середовищем
 2. Картографічний – вивчення географічних об’єктів і явищ, позначених умовними знаками
 3. Геофізичний – вивчення земної кори та мантії
 4. Геохімічний – дослідження руху хімічних речовин у природних комплексах
 5. Геокосмічний – дослідження розвитку географічної оболонки та великих природних комплексів Землі
 6. Палеогеографічний – вивчення решток давніх рослин і тварин та ін.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *