"Послання до єпископів" аналіз

Автор: Іван Вишенський.
Автор адресує його архієпископам Михайлові, Потієві, Кирилові, Леонтієві, Діонісієві та Григоркові і в глузливій формі звертається до них: «Вельможим їх милості панам…». У творі описуються події 1596 року. Проголошення Брестської унії – найважливіша подія в історії церковного життя, ініціаторами якої були вищезгадані архієпископи.
Іван Вишенський "Послання до єпископів"
Тема: зображення жорстокості феодалізму в образі єпископів, які тільки й  гноблять народ.
Ідея: засудження злодіянь проти українського народу й гострий осуд єпископів, які «…в достатках безжурних та розкішних, як у маслі плавають…» Автор протиставляє дві верстви населення: єпископів-владик і звичайних селян. Жадібність, несправедливість та зло змагаються з голодним простолюдом. Іван Вишенський вперше в літературі виступає проти супротивників і закликає їх відмовитись від панства, розкоші, щоб іти за Христом.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *