ГЕОГРАФІЯ ДАВНЯ ЕПОХА

ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ

Увесь час накопичення географічних знань розподіля на умовні етапи : Давня епоха(до ст. н. е.) , Середньовіччя(V – _ перша половина XV ст.), епоха Великих географічних відкриттів(друга половина XV – XVII), епоха Нового часy ( XVII – XIXer.) , епоха Сучасних географічних досліджень(від початку ХХ ст.).

ДАВНЯ ЕПОХА (АНТИЧНІ ЧАСИ)

Найдавнішою відомою подорожжю уважається експедиція, відправлена з Єгипту царицею Хатшепсут 3,5 тис. років тому. Про цю експедицію розповідає напис на давньогрецькому храмі.

Географія як наука бере свій початок із Давньої Греції та Риму. Греки узагальнили та осмислили географічний матеріал, що залишився від найдавніших цивілізацій, та здійснили багато власних відкриттів. Фундатором давньо-грецького природознавства вважають Фалеса Мілетського(VII – VI ст. до н. е.). Він першим, застосовуючи математичні методи, почав вимірювати і визначати положення об’єктів на поверхні Землі. Видатний мандрівник давнини Геродот(480-425 рр. до н. е.) увів поняття «історична географія», вивчав традиції невідомих народів, побував у Скіфії (південних землях України), уперше описав життя, побут скіфів. Відомий філософ Арістотель(384-322 рр до н. е.) обґрунтував кулястість Землі. «Батько географії» Ератосфен(275-194 рр. до н. е.) першим використав термін «географія», досить точно обчислив довжину великого кола Землі(250 стадій, що відповідають близько 39 тис. км) склав карту світу, використавши географічну сітку систематизував знання про Землю, накопичені до того часу Страбон (64 / 63-23 / 24 рр. до н. е.) є автором «Географії» у 17 книгах, де наводиться детальний опис усіх відомих на той час земель. Видатний астроном і географ давніх часів Птолемей(90-160 рр. н. е.) систематизував усі відомі на той час географічні знання, обґрунтував геоцентричну систему розвитку Всесвіту, створив знамениту працю «Посібник з географії», склав 26 карт окремих ділянок земної поверхні й одну зведену карту світу.

Античні часи завершилися у 5 ст., коли під ударами варварів загинула Римська імперія. Географічні досягнення були забуті, наукові праці загублені або знищені. Лише деякі з них збереглися завдяки арабським ученим, які вивчали їх та перекладали арабською мовою.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *