Дисидентський рух другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр.

Особливості руху:

 • Стає більш масовим і організованим.
 • Були відкинуті ілюзії щодо ідей соціалізму і комунізму, рух став носити яскраво виражений антитоталітарний характер.
 • У поглядах дисидентів простежувався майже весь ідеологгічний спектр.
 • Зв’язок із громадськітю країн Заходу і міжнародними правоохоронними організаціми.
 • Заперечення насильницьких методів боротьби.
 • Прагнення легалізувати свою діальність.
 • 80% дисидентів становила інтелігенція.

Течія дисидентського руху:

 • За соціалізм із “людським обличчям”.
 • Національно-визвольна течія.
 • Демократична правозахисна течія.
 • Релігійна течія.

Методи боротьби дисидентів:

 • Листи-протести до керівних органів УРСР і СРСР. Протести, відкриті листи, звернення на адресу міжнародних організацій та урядів демократичних країн.
 • Акції солідарності з іншими народами, які зазанали утисків із боку тоталітарної системи; підтримка кримських татарів у їх прагенні повернутися на батьківщину; відстоюванн ідей рівноправності народів.
 • Видання і розповсюдження самвидаву, розповсюдження листівок.
 • Індивідуальні протести, вивішування синьо-жовтих прапорів.
 • Створення правозахисних організацій.
 • Розправи над дисиденттами (форми і методи боротьби з дисидентським рухом).
 • Арешти (перша хвиля арештів – серпень – вересень 1965 р.; заарештовано 25 осіб; друга хвиля арештів – 1970 – 1972 рр.; заарештовано понад 100 осіб; третя хвиля арештів – початок 80-х рр. ХХ ст.; заарештовано близькл 60 осіб).
 • Ізоляція в психіатричній лікарні.
 • Позасудові переслідування.
 • Звільнення з роботи. Виключення з партії, громадських, громадсько-політичних організацій, спілок.
 • Позбавлення радянського громадянсва.
 • Організація громадського руху.
Значення дисиденського руху:

 • Свідчить про наявність кризових явищ у радянській системі. Сприяв розхитуванню радянської тоталітарної системи, поширенню та утвердженню в народі демократичних ідеалів.
 • Продовжив традиції національ-визвольної боротьби. З’єднав два етапи національно-визвольного руху – середини і кінця ХХ ст. Відкрив Україну світові.
 • Досвід та ідеологічні напрацювання дисидентів були використані в період перебудови і здобуття Україною незалежності.
 • Дисиденти зробили вагомий внесок у сучасну теорію і практику державного будівництва.
 • Із середовища дисидентів вийшло чимало когорта політиків незалежної України.
 • Дисиденти зробили вагомий внесок у розвиток української науки і культури.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *